fbpx

Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Nauczyciel. Osoba znacząca. Osobą znaczącą nazywamy taką osobę, która jest w jakiś sposób wyróżniona z kręgu osób obecnych w życiu człowieka: stanowi swoisty wzór postępowania, przedmiot szczególnej więzi, odciska trwały ślad w doświadczeniu. Bez wątpienia takim Kimś jest nauczyciel. Jego znacząca rola jest inna na różnych etapach edukacji – bardzo silna w przedszkolu, nieco słabnie w okresie szkolnym, ponownie wzmacnia się w okresie dorastania, by ostatecznie ustabilizować się w dorosłości.[1] A skoro tak jest, skoro Nauczyciel tyle znaczy, to jak wykorzystać tę naturalną pozycję, do budowania w naszych wychowankach życiowych

  Kiedy myślę o szkole w duchu Pozytywnej Dyscypliny moje myśli krążą przede wszystkim wokół wzajemnego szacunku i wspólnego zaangażowania. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tradycyjną szkołą a tą w myśli Adlera i Dreikura? Najlepiej obrazuje to zestawiona tabela autorstwa Terry Chadsey i Jody McVittie     Dominująca i tradycyjna praktyka w szkołach Podejście zorientowane na rozwiązaniach Podstawa teorii: Powszechna praktyka, Pawłow, Thorndike, Skinner Adler, Dreikurs, Dewey, Glasser, Nelsen, Lott, Dinkmeyer, Albert Co motywuje zachowanie: Ludzie reagują na nagrody i kary pochodzące z otoczenia Ludzie poszukują poczucia przynależności (związku) i znaczenia (istotności) w swoim kontekście społecznym Największy wpływ na zachowanie innych mamy: W chwili,