fbpx

Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Pierwsze dni września. Nauczyciele z niepokojem, rodzice z ulgą. Występując w podwójnej roli, czuje zarówno jedno jak i drugie. Choć w tym roku u mnie duże zmiany i rozpoczynam rok w szkole, która pracuje bliską mi metodą i wyznaje podobne wartości. Czy to naprawdę takie ważne? To zależy, jeśli jesteś nauczycielem, który już zaczyna odliczanie do wakacji to być może nie. Pewnie zacznie się czas narzekania na system, na dzieci, na dyrekcje na rodziców. I co z tego? Jeśli już we wrześniu tak myślisz to może czas się przekwalifikować. Tak,

Nauczyciel. Osoba znacząca. Osobą znaczącą nazywamy taką osobę, która jest w jakiś sposób wyróżniona z kręgu osób obecnych w życiu człowieka: stanowi swoisty wzór postępowania, przedmiot szczególnej więzi, odciska trwały ślad w doświadczeniu. Bez wątpienia takim Kimś jest nauczyciel. Jego znacząca rola jest inna na różnych etapach edukacji – bardzo silna w przedszkolu, nieco słabnie w okresie szkolnym, ponownie wzmacnia się w okresie dorastania, by ostatecznie ustabilizować się w dorosłości.[1] A skoro tak jest, skoro Nauczyciel tyle znaczy, to jak wykorzystać tę naturalną pozycję, do budowania w naszych wychowankach życiowych

  Kiedy myślę o szkole w duchu Pozytywnej Dyscypliny moje myśli krążą przede wszystkim wokół wzajemnego szacunku i wspólnego zaangażowania. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tradycyjną szkołą a tą w myśli Adlera i Dreikura? Najlepiej obrazuje to zestawiona tabela autorstwa Terry Chadsey i Jody McVittie     Dominująca i tradycyjna praktyka w szkołach Podejście zorientowane na rozwiązaniach Podstawa teorii: Powszechna praktyka, Pawłow, Thorndike, Skinner Adler, Dreikurs, Dewey, Glasser, Nelsen, Lott, Dinkmeyer, Albert Co motywuje zachowanie: Ludzie reagują na nagrody i kary pochodzące z otoczenia Ludzie poszukują poczucia przynależności (związku) i znaczenia (istotności) w swoim kontekście społecznym Największy wpływ na zachowanie innych mamy: W chwili,