fbpx

Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Postanowienia ogólne

1. Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney, ul. Czubińska 7 05-822 Milanówek

2. Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney – właściciel i administrator Serwisu, firma Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney z siedzibą przy ul Czubińska 7 05-822 Milanówku.

3. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się
do newsletterów należących do oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney

4. Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

5. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney oraz Produktów i usług partnerów handlowych Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

2. Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

  • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  • realizacji zamówień na Produkty i usługi Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney reakcji na informacje przesłane Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney oraz Produktów i usług partnerów handlowych Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
    Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

4. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney oraz Produktów i usług partnerów handlowych Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

5. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

7. Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney.

8. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

9. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

10. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony
internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witry www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
– z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.pozytywnadyscyplina.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
– z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl

11. W przypadku uzyskania przez Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney fwiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl i jej poddomen. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.pozytywnadyscyplina.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie ww.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney i dostępnych na www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney zwracać się do czytelników po imieniu.

3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney za pośrednictwem www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz
zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney oraz partnerów handlowych Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney

4. Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.pozytywnadyscyplina.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl

5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowy www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl

6. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

2. Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://www.pozytywnadyscyplina.pl/polityka-prywatnosci W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Pozytywna Dyscyplina Sylwia Anderson-Hanney serwisu i newsletterów.