fbpx

Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Pozytywna Dyscyplina dla specjalistów okresu wczesnodziecięcego – J. Nelsen i in.

199,00  brutto

Podręcznik dla specjalistów pracujących z dziećmi do 6 roku życia. To świetny materiał dla nauczycieli żłobków i przedszkoli. Dzięki niemu nauczysz się stosować zasady i techniki Pozytywnej Dyscypliny w grupie małych dzieci. Materiały pogłębiają zrozumienie tego, jak uczą się małe dzieci, znaczenie poczucia przynależności i znaczenia a także rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. Ponadto podręcznik pokazuje jak te umiejętności przełożyć na pracę w grupie.

447 w magazynie

Opis

Podręcznik dla specjalistów pracujących z dziećmi do 6 roku życia. To świetny materiał dla nauczycieli żłobków i przedszkoli. Dzięki niemu nauczysz się stosować zasady i techniki Pozytywnej Dyscypliny w grupie małych dzieci. Materiały pogłębiają zrozumienie tego, jak uczą się małe dzieci, znaczenie poczucia przynależności i znaczenia a także rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. Ponadto podręcznik pokazuje jak te umiejętności przełożyć na pracę w grupie.

Pozytywna Dyscyplina dla Specjalistów Okresu Wczesnodziecięcego
Spis treści
Wprowadzenie …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………… 9
Czym jest Pozytywna Dyscyplina? …………………………………………………………………………………. ……………………… 11
Pięć Kryteriów Pozytywnej Dyscypliny …………………………………………………………………………….. …………………… 12
Jak korzystać z niniejszego podręcznika ………………………………………………………………………………………………. 13
Dom Pozytywnej Dyscypliny w szkole …………………………………………………………………………………………………… 13
Uwaga do tycząca ćwiczeń empirycznych …………………………………………………………………………….. …………….. 15
Czego uczą się dzieci? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Kilka praktycznych wskazówek ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
Elementy składowe Pozytywnej Dyscypliny …………………………………………………………………………………………….. 18
Podstawowe pojęcia Pozytywnej Dyscypliny dla nauczy cieli okresu wczesnodziecięcego ……. 18
Wprowadzanie zmian (rozgrzewka) ………………………………………………………………………………………………………… 23
Trzy listy dla okr esu wczesnodziecięcego …………………………………………………………………………. ………………… 24
Zadawanie pytań a wydawanie poleceń (wersja konwersacyjna) ………………………………………………….. 26
Zadawanie pytań a wydawanie poleceń (wersja motywacyjna) ……………………………………………………… 29
Polecenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Pytania ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….. 30
Nauczanie uprzejme i stanowcze ………………………………………………………………………………….. ………………………. 31
Uprzejme i stanowcze ćwiartki …………………………………………………………………………………… ………………………….. 33
Jednoczesna uprzejmość i stanowczość …………………………………………………………………………….. ……………… 35
Zdania zbyt uprzejme i zbyt stanowcze ……………………………………………………………………………. …………………. 37
Kwestionariusz wypowiedzi jednocześnie uprzejmych i stanowczych ………………………………………… 38
Zachęta vs pochwała ……………………………………………………………………………………………. …………………………………… 39
Komunikaty pochwały i zachęty ……………………………………………………………………………………………………………… 40
Zachęta na wynos ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………… 41
Rozwiązania vs konsekwencje dla okresu wczesnodziecięcego ……………………………………………………. 42
Wzmacnianie a zniechęcanie …………………………………………………………………………………………………………………… 44
Wypowiedzi zniechęcające ……………………………………………………………………………………….. …………………………….. 45
Wypowiedzi wzmacniające ………………………………………………………………………………………… ……………………………. 45
Podstawy Pozytywnej Dyscypliny. Kolejne kroki …………………………………………………………………………………. 46
Narzędzia Pozytywnej Dyscypliny dla małych dzieci …………………………………………………………………. …….. 47
Elementy jednoczesnej uprzejmości i stanowczości ………………………………………………………………….. ……. 48
Tworzenie trwałej więzi …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………. 49
Pojęcie przywiązania …………………………………………………………………………………………… …………………………………….. 49
Wpływ traumy ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………. 50
Dlaczego ważne jest stworzenie trwałych więzi w klasie ………………………………………………………………… 50
Czego jeszcze uczą się małe dzieci, kiedy mają silne poczucie przynależności? ……………………… 51
Dodatkowe źródła ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………… 52
Cykl przywiązania: jak po wstaje więź …………………………………………………………………………….. …………………….. 52
Podstawowe cegiełki rozwoju umysłowego ………………………………………………………………………………… ……… 54
Narzędzia przebudowy fundamentów dla dzieci z więzią pozbawioną
poczucia bezpieczeństwa bądź z doświadczeniem traumy ……………………………………………………………. 55
Jak zrozumieć dzieci, które doświadczyły traumy …………………………………………………………………………….. 57
Możliwe skutki traumy uwidaczniające się w otoczeniu przedszkolnym …………………………………….. 57
Kamienna twarz …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
Świat dziecka …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………. 59
Krąg przyjaciół ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………. 60
Jedna rzecz …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. 62
Jedna rzecz – formularz ………………………………………………………………………………………… ………………………………… 63
No to teraz masz jesz cze większy bałagan do sprzątnięcia …………………………………………………………… . 64
Narysuj małe dziecko …………………………………………………………………………………………… …………………………………… 65
Przywiązanie w realnym świecie. Co każdy nauczy ciel wiedzieć po winien ………………………………… 66
Trzy elementy pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy ………………………………………………………….. 68
Trauma i odporność …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………. 70
Uczucia, empatia i rozwój uczenia się społeczno-emocjonalnego …………………………………………………… 71
Okazywanie empatii …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………. 73
Wypowiedzi dzieci ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 74
Karolek ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….. 75
Słoik pełen uczuć ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………….. 77
Radosny, smutny, zły, przestraszony ……………………………………………………………………………… ……………………. 78
Zrozumieć uczucia ( rozgrzewka) ………………………………………………………………………………….. ………………………… 80
Złość i trzy ważne kroki:
przyjęcie do wiadomości, przyzwolenie i akceptowalne rozwiązania ………………………………………….. 81
Przepraszanie przez działanie …………………………………………………………………………………… ……………………………. 83
Powiedz przepraszam! …………………………………………………………………………………………… …………………………………. 85
Chcę ci pomóc! ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
„Ty nie możesz tego zrobić!” Kwestie do wy głoszenia podczas scenki nr 1 ……………………………….. 88
„Oczywiście, że możesz!” Kwestie do wy głoszenia podczas scenki nr 2 …………………………………….. 89
Prace do wyk onania: chcę ci pomóc! ………………………………………………………………………………. …………………… 89
Pokolenie mięczaków? Pomoc dzieciom w rozwijaniu odporności ………………………………………………. 90
Samoregulacja w okresie wczesnodziecięcym ………………………………………………………………………………………… 91
Pozytywne odosobnienie i analogia mózgu w dłoni …………………………………………………………………… …….. 94
Regulacja emocjonalna ………………………………………………………………………………………….. …………………………………. 97
Pięć najważniejszych elementów współregulacji ……………………………………………………………………………….. 98
Język i komunikacja …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………… 99
Czym jest spójna komunikacja (kongruentna) i dlaczego jest ważna …………………………………………. 101
Wskocz i wy skocz – rozgrzewka …………………………………………………………………………………… ……………………… 102
Ugryzienia i życzenia dla nauczycieli
czyli co sprawia mi przykrość i czego potrzebuję w zamian …………………………………………………………. 103
Potęga rozmowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
Otwarte pytania na rozpoczęcie rozmowy z małymi dziećmi ………………………………………………………. 106
Zabawa jest ważna …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
Baw się ze mną! ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………. 111
Rozwijanie kreatywności: dzieci i twojej …………………………………………………………………………. ………………….. 112
Pięć najważniejszych elementów rozwijania kreatywności u twojego dziecka ………………………… 113
Rozwój …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………… 115
Nauczanie czynności rutynowych ………………………………………………………………………………….. ……………………. 117
Typowe zadania, które ułatwia stosowanie czynności rutynowych ……………………………………………. 119
Poświęć czas na praktykę ……………………………………………………………………………………………………………………….. 120
Co jest większe? Spojrzenie na proces rozwoju z perspektywy Piageta ……………………………………. 121
Zwinne paluszki ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………….. 123
Zbyt głośne! Zbyt jasne! …………………………………………………………………………………………………………………………… 124
Proste sposoby pomocy w sytuacji problemów
w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u małych dzieci …………………………………………………………. 126
„Nie możesz ich do tego zmusić!” ………………………………………………………………………………… ……………………… 128
Umiejętności społeczne i emocjonalne a gotowość szkolna ………………………………………………………… 129
Pięć kluczowych umiejętności gotowości szkolnej dla przedszkolaków ……………………………………. 131
Jak przebiega rozwój w okresie wczesnodziecięcym ………………………………………………………………….. …. 133
Zrozumieć zachowanie dziecka …………………………………………………………………………………………………………….. ……. 135
Drążymy górę lodową. Zrozumienie przyczyn zachowania …………………………………………………………… 139
Błędne cele: jak złamać szyfr ………………………………………………………………………………………………………………… 141
Tabela błędnych celów wczesnego dzieciństwa (Jak dorośli mogą pogorszyć sprawę) ……….. 143
Temperament …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………….. 145
Temperament i rozwój …………………………………………………………………………………………… ……………………………….. 147
Narzędzia na wynos …………………………………………………………………………………………….. ………………………………….. 149
Pan/Pani Kara dla nauczycieli okresu wczesnodziecięcego …………………………………………………………… 151
Władza w rękach dziecka ………………………………………………………………………………………… …………………………….. 153
Ustalanie granic ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………… 155
Nie zwracaj na to uwagi …………………………………………………………………………………………………………………………… 156
Koło Wyboru ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 158
Ziarna czy plewy – problemy jak o okazje do nauki ………………………………………………………………….. …….. 160
„Mów prawdę!“ …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. 162
Niewinne zachowanie ……………………………………………………………………………………………. ………………………………… 163
Spotkania Klasowe: pierwsze kroki dla małych dzieci i przedszkolaków ……………………………………. 164
Format Spotkania Klasowego ……………………………………………………………………………………… ………………………… 165
Dom Pozytywnej Dyscypliny w klasie ………………………………………………………………………………. …………………. 166
Spotkania Klasowe – jak to się robi? ……………………………………………………………………………………………………. 166
Zacznij od tego co proste ………………………………………………………………………………………. ………………………………. 167
Formowanie… czego? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 168
Tworzenie kręgu – szybko, cicho i bezpiecznie …………………………………………………………………….. …………. 170
Tablica doceniania: jak być dobrym poszukiwaczem ………………………………………………………………….. …. 172
Komplementy i słowa docenienia: jak nauczyć dzieci dawania i przyjmowania? ……………………. 174
Docenianie dla przedszkolaków …………………………………………………………………………………… ………………………. 176
Kukiełki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 177
Podaj dalej …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 178
Ugryzienia i życzenia: demonstracja spotkania w kręgu w dwóch częściach …………………………… 179
Historia Alfreda ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………. 181
Inne umiejętności i pomysły na pierwsze Spotkania Klasowe ……………………………………………………… 181
Format Spotkania Klasowego ……………………………………………………………………………………… ………………………… 182
Tworzenie partnerskich relacji z rodzicami i dbanie o siebie ……………………………………………………………. 185
Współpraca z rodzicami dla dobra dzieci …………………………………………………………………………………………… 185
Czego uczą się dzieci? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 185
Partnerstwo z rodzicami ………………………………………………………………………………………… ………………………………. 187
Wizualizacja partnerstwa z rodzicami …………………………………………………………………………….. ………………….. 188
Jak budować partnerstwo z rodzicami – w skazówki …………………………………………………………………… … 189
Poznajmy się ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….. 190
Wizyty domo we …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………… 191
Pięć elementów …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 194
Dbanie o siebie: umysł, ciało i duch …………………………………………………………………………….. …………………….. 195
Umysł, ciało, duch …………………………………………………………………………………………….. …………………………………….. 196
Wskazówki jak propagować Pozytywną Dyscyplinę …………………………………………………………………………. 197
Technika stopniowego rozwiązywania problemów wykorzystująca
wzajemną pomoc nauczycielską dla nauczycieli wczesnoszkolnych …………………………………………. 198
Technika stopniowego rozwiązywania problemów wykorzystująca
wzajemną pomoc nauczycielską: szczegółowy opis poszczególnych kroków ………………………… 199