fbpx

Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Szkoła według Pozytywnej Dyscypliny

 

Kiedy myślę o szkole w duchu Pozytywnej Dyscypliny moje myśli krążą przede wszystkim wokół wzajemnego szacunku i wspólnego zaangażowania. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tradycyjną szkołą a tą w myśli Adlera i Dreikura? Najlepiej obrazuje to zestawiona tabela autorstwa Terry Chadsey i Jody McVittie

 

  Dominująca i tradycyjna praktyka w szkołach Podejście zorientowane na rozwiązaniach
Podstawa teorii: Powszechna praktyka, Pawłow, Thorndike, Skinner Adler, Dreikurs, Dewey, Glasser, Nelsen, Lott, Dinkmeyer, Albert
Co motywuje zachowanie: Ludzie reagują na nagrody i kary pochodzące z otoczenia Ludzie poszukują poczucia przynależności (związku) i znaczenia (istotności) w swoim kontekście społecznym
Największy wpływ na zachowanie innych mamy: W chwili, kiedy odpowiadamy na konkretne zachowanie W trwałej relacji opartej o wzajemny szacunek
Najskuteczniejszymi narzędziami w rękach dorosłych są: Kontrola, nagrody i kary Empatia, zrozumienie perspektywy ucznia, zachęta, wspólne rozwiązywanie problemów, uprzejme oraz stanowcze egzekwowanie (doprowadzania spraw do końca)
Szacunek oznacza: Posłuszeństwo i podporządkowanie w relacji w której godność i szacunek dla dorosłego stoją w pierwszym rzędzie Wzajemne poszanowanie w relacji, w której każdy tak samo zasługuje na godność i szacunek
,,Właściwa” odpowiedź na niewłaściwe zachowanie: Potępienie, odcięcie i kara Nazwanie problemu bez oskarżania, zidentyfikowanie przekonań będących podstawą zachowania, skoncentrowanie na rozwiązaniach, doprowadzenie spraw do końca
,,Właściwa” odpowiedź na niebezpieczne i destruktywne zachowanie: Potępienie, odcięcie i kara Zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim, egzekwowanie od uczniów odpowiedzialności za własne czyny w ślad za którym, w późniejszym czasie idzie stworzenie planu skoncentrowanego na znalezieniu rozwiązania i konsekwentne doprowadzenie sprawy do końca
Proces uczenia u ucznia jest najskuteczniejsze gdy: Dorosły posiada skuteczną kontrolę nad zachowaniem ucznia Uczeń ma poczucie przynależności i znaczenia w klasie

Sylwia Anderson-Hanney na podstawie “Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie. Przewodnik lidera.”

„Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie. Przewodnik lidera, materiały i ćwiczenia” – Teresa Lasala, Jody McVittie, Suzanne Smitha

Post a Comment